Accommodation

   

 

     บ้านจามจุรี เกสเฮ้าส์ แห่งนี้ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ห้อง ได้แก่ 2 Studio Rooms,  2 Standard Rooms ในแต่ละห้อง มีแนวความคิดการตกแต่งห้องพักมีรูปแบบที่แตกต่างกัน  พร้อมพื้นที่ส่วนรวมสำหรับห้องรับแขกที่มีทั้งชั้น2 และ 3, ห้องอ่านหนังสือ, ห้องรับประทานอาหาร, พื้นที่สวนส่วนตัว และพื้นที่จอดรถส่วนตัวมีรั้วรอบและประตูภายในโรงแรม